0933 361 878

CHƯƠNG TRÌNH ĐẮP CAO MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ NGỰC NGHÈO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẮP CAO MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ NGỰC NGHÈO

Chào các bạn tôi là Lê Thị Vạn (thường gọi Thanh Vân), dòng họ bao đời của cụ ông Lê Hữu Trác (Hải thượng lãng Ông). Với cha tôi là Lê Hữu Tư, ông nội là Lê Hữu Từ, nay bài thuốc được truyền lại tới đời tôi Lê Thị Vạn, với mong muốn đưa bài thuốc của dòng họ LÊ Hữu tới tay mọi bệnh nhân.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án hơn 30 năm nảy của tôi, cùng nỗi dõi dòng ông nội. Tôi thông báo hiện tại phát cao dán cho bệnh nhân ung thư ngực miễn phí, nhằm giúp giảm sự đau đớn khi bệnh viện trả về tại địa chỉ sau:

71 HẢI BÌNH, LONG HẢI, LONG ĐIỀN, BRVT.

0933 361 878

VIỆC THỰC HIỆN NÀY NHẰM CHUNG TAY GIÚP 1 PHẦN CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ NÊN MONG BÀ CON AI CẦN THẬT SỰ THÌ MỚI ĐĂNG KÝ, ĐỂ DÀNH CAO CHO BÀ CON CẦN THẬT.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Speak Your Mind

*

Tư vấn trực tuyến