0933 361 878

cao dán tắc tia sữa an an

CAO DÁN CHỮA TẮC TIA SỮA AN AN

Nhận được phản hồi của bạn khách, thấy an nhiên và vui khi ngày càng An an giúp được nhiều mẹ.

CAO DÁN TẮC TIA SỮA AN AN – TRỌN TÌNH MẸ YÊU CON.

– Làm tan nhanh cục cứng trong 1-2 ngày.
– Giảm đau và hạ sốt sau từ 30 phút dán cao.
– Thông sữa lại và giúp mẹ khỏe khắn lại.
– Hút mủ không cần chích hút.
– Không cần tới bệnh viện trong mùa dịch Covid 19.
– Không uống kháng sinh ảnh hưởng tới sữa cho con.
– Chỉ cần dán.

————————
#caodántắctiasữaanan
#caodántắctiasữaanan
#tắctiasữa
#chữatắctiasữa
#tắctiasữalàgì
#caodántắctiasữaanan
#tắctiasữa
#chữatắctiasữa
#tắctiasữalàgì
CTY TNHH THẢO DƯỢC An An
0933 361 878

Speak Your Mind

*

Tư vấn trực tuyến